به امر مدرن شدن صنعت و مجهز کردن واحد های تولیدی در کشور به امکانات و دستگاه های خودکار اتوماسیون گفته می شود. این مبحث با عنوان اجرای سوله صنعتی به شکل گسترده و در ابعاد وسیعی در تمام نقاط مختلف کشور، در دستور کار می باشد. می توان گفت این جریان صنعتی از دهه ی چهلم شمسی آغاز شده است.

بر همین اساس میزان تولیدات دستی و کسب و کار های سنتی کاهش پیدا کرده اند و بر تعداد مشاغل صنعتی که به اتوماسیون مجهز می باشند افزوده شده است. غالباً اجرای سوله صنعتی در دسته ی پروژه های پیشرفته، مدرن و همچنین خطیر قرار می گیرد، و به علت وسعت کار و ابعاد آن، جزو زیر مجموعه ی سوله سنگین به حساب می آید.

اجرای سوله صنعتی-ایران سوله

چه کاربری هایی نیاز به اجرای سوله صنعتی دارند؟

نمی توان گفت که کدام مشاغل مخاطب اجرای سوله صنعتی می باشند و کدام مشاغل در این دایره قرار نمی گیرند. اما می توان فضای لازم را برای انواع کارگاه های تولیدی و کارخانه هایی که مشغول به ساخت و تولید محصول یا محصولاتی مرتبط با صنعت می باشند، یا خدماتی به صاحبین مشاغل صنعتی و تولیدی ارائه می دهند را با احداث سوله صنعتی می توان کاملاً فراهم ساخت.

معمولاً در این نوع از سازه ها مشاغلی استقرار می یابند که خط تولید آنها به صورت خطی و یا مونتاژ محصولات می باشد. یکی از رایج ترین و معمول ترین کاربری هایی که نیاز به اجرای سوله صنعتی دارند، سوله صنایع غذایی می باشد که کارخانه های تولید انواع خوراکی، غذا و مواد غذایی را سازماندهی می کنند. مشتری و مخاطب دیگری که میتوان برای سوله صنعتی نام برد، صنعت نساجی می باشد، که کار فراهم سازی مواد اولیه با اهمیتی همچون الیاف، پارچه و نخ و همچنین تولید محصول پر اهمیتی همچون فرش ماشینی را شامل می شود.

سازندگان قطعات بسیاری فعال در زمینه ی تأمین کننده و ساپلایر می باشند که در جهت فراهم سازی نیاز های صنایع گسترده در حال فعالیت می باشند و می توان از آن ها نیز تحت عنوان کاربری های که نیاز به اجرای سوله صنعتی دارند، نام برد. همچنین صنایع دیگری مانند مونتاژ خودرو و خودرو سازی، فرآورده های نفتی، صنایع پتروشیمی، گاز و دیگر مواردی این چنینی از وسیع ترین و بزرگ ترین قسمت های بدنه ی صنعت ایران می باشند که ساخت سوله صنعتی را می توان برای آنها مناسب دانست.

سوله فری استال نیز به عنوان یک سوله با روش مدرن جهت پرورش و نگهداری دام سنگین در دنیا که ارائه ی دامداری به شکل فوق پیشرفته را ممکن ساخته است، یک کاربری مدرن و متفاوت در زمینه اجرای سوله صنعتی می باشد.

اجرای سوله صنعتی-ایران سوله

انواع اجرای سوله صنعتی

با هدف اجرای سوله صنعتی لازم به فضا سازی مناسبی جهت زیر ساخت این پروژه می باشد. در این جهت اغلب دو زمینه وجود دارد که به آن می پردازیم:

  1. ساخت و اجرای سوله صنعتی در شهرک های صنعتی

می توان گفت در تمام شهر های ایران زمانی که به دقت نگاه کنیم، یک یا چندین شهرک صنعتی تجهیز شده قابل مشاهده است و هر یک از آنها به چند سایت جداگانه قسمت شده اند که جهت یکپارچه سازی و تجمیع صنایع گوناگون زمینه سازی لازم را فراهم کنند. در بخش صنعت کشور روش تمرکز گرایی ،از سمت وزارت صنعت و معدن و تجارت چند سالی می شود که به شکل جدی تری دنبال می شود و نتایج مطلوبی نیز به دنبال داشته است. در این شیوه اجرای سوله صنعتی زیر نظر سازمان صنایع کوچک شکل می گیرد.

جمع شدن مشاغلی با هدف یکسان و مشترک در فضایی واحد، امکان ارتباط برقرار کردن میانفعالان در هر زمینه را افزایش داده و این به نفع صنعت کشور می باشد. یکی از ویژگی های خوب این سبک خرید سوله می توان به آماده بودن سوله و نبود زمان انتظار جهت تحویل سازه اشاره کرد و همچنین آزادانه نظر دادن در زمینه طراحی سوله و خصوصیات ساختاری سازه جزو ایرادات این شیوه اجرای سوله صنعتی می باشد.

  1. ساخت و اجرای سوله صنعتی در زمین شخصی

دومین نوع ساخت در زمین شخصی با ابعاد و کاربری مشخص، که کارفرما قصد احداث سوله با مشخصه های آن است. می توان گفت در این شیوه مهم ترین ویژگی دادن اختیارات کامل و پیاده سازی سلیقه مشتری و شخصی سازی می باشد. یعنی حدوداً همه ی قطعات و اجزای مورد استفاده در سوله، از پوشش سقف سوله ، دیوارها، اسلت فلزی و… همگی طبق خواسته و سلیقه است.

تماس مستقیم