ایران سوله ، مرجع تخصصی سوله سازی و ساخت سوله می باشد که توانسته است پاسخگوی طیف وسیعی از درخواستهای خرید سوله نو و سوله دست دوم مورد نیاز صنایع مختلف به نحو تخصصی باشد.

سوله آماده تحویل که سریعا به متقاضی تحویل می شود و متقاضیان زیادی در بازار و نزد ما دارد از خدمات برجسته این مجموعه تولید و مهندسی می باشد.

سوله های ما در کلیه استانها و شهرستانهای ایران نصب شده و لذا نام ایران سوله نامی آشنا برای کلیه کارخانه داران و صاحبان صنایع کوچک و بزرگ سراسر کشور است.

تماس مستقیم