به عنوان یک مرحله بسیار مهم که کارفرمایان باید قبل از تصمیم گرفتن برای ساخت سوله از آن بگذرند می توان به محاسبه متراژ سوله اشاره کرد . مشخص است اول باید نیاز سنجی صحیحی از صنعتی که میخواهند در سوله مستقر شود به عمل بیاید و این کار فقط از طریق همکاری مثبت میان شرکت سوله سازی و کارفرما  امکان پذیر است .

غالباً نخست مشتری متراژ مد نظر خود را در جلسه برای خرید سوله ارائه می دهد . این متراژ صرفاً یک عدد خام می باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد ، اغلب یک سازنده کار کشته سوله و سازه ، محاسبات متراژ سوله را شخصاً بررسی و در جلسات بیان می کند .

گاهاً مشتری سعی دارد با کم کردن متراژ سوله تا جای ممکن در هزینه ساخت سوله صرفه جویی کند . این کار در اولین نگاه تکیه بر یک موضوع مهم دارد ، ولی با یک تحلیل کارشناسی شده در فاصله است . به این علت که ممکن است صنعت ذکر شده به جای بیشتری برای شکل گرفتن و ادامه حیات اش نیازمند باشد و با انتخاب متراژ نادرست قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نمی آید .

مکان اجرای پروژه ساخت سوله

نخستین عامل موثر بر محاسبه متراژ سوله که به گونه ای تعیین کننده نهایی متراژ است ، مقدار ابعاد زمینی است که برای ساخت سوله نو در نظر گرفته میشود . گاهاً شرایط به گونه ای است که زمین با مقدار ابعاد مشخص از قبل موجود بوده و کارفرما ، مایل به ساخت سوله در همان جا می باشد . اینکه زمین مذکور می تواند فضای مورد نیاز برای آن کار را فراهم سازد یا خیر باید در محاسبات متراژ سوله به درستی مورد بررسی قرار گیرد . در اصل قرار دادن متراژ زمین به عنوان اساس کار ساخت باید زیر نظر دقیق و مشروط کارشناسان قرار گیرد ، که هزینه ساخت در حد مطلوبی باشد . مهم است بدانید در نهایت ۷۰% از مساحت زمین به ساخت و ساز اختصاص داده می شود ، و حداقل ۳۰% آن به خاطر ملاحظاتی مانند فضا سازی های ضروری و حریم بندی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد .

 

دفترچه محاسبات سوله

دقت به اندازه و ابعاد ماشین آلات و تجهیزات

یکی از مهم ترین نکات این است که قبل از اقدام به طراحی سوله ، به شناخت نسبتاً کاملی در زمینه صنعت مد نظر دست پیدا کرد و لیست کاملی از تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده تهیه کرد تا اساس محاسبات متراژ سوله باشد . اندازه این تجهیزات از دو دیدگاه باید بررسی شود ، اول مبحث ابعاد کلی دستگاه ها ، که به شکل مستقیم در تعیین مساحت کف سوله استاندارد موثر است . بعضی از مشاغل صنعتی دارای ماشین آلاتی با دنباله کشیده هستند که فضای بسیاری را در راستای طول می گیرند ، باید این را در نظر گرفت .

دومین مبحث ارتفاع سازه می باشد که پس از نگاه دقیق به تجهیزات تولید تعیین می شود . ارتفاع بعضی دستگاه های صنعتی بلند است و این مورد بسیار بر ارتفاع انتخابی سوله موثر است . همچنین گروهی از شغل های تولیدی و صنعتی عملیات سقفی (جا به جایی سقفی ، ریل گذاری و …) را برای قسمتی از کار خود ، تعیین کرده و این موضوع نیاز به فضا سازی صحیح جهت به هدف ها دارد .

تماس مستقیم