سازنده سوله-1-min

سازنده سوله در خدمت صنعت کشور

این یک حقیقت مسلم است که نقش سازنده سوله در پیشبرد اهداف صنعتی کشور را نمی توان نادیده گرفت. ایران اسلامی در سال های اخیر، مسیر رشد و توسعه را در حوزه صنعت و تولید در پیش گرفته است و در مجموع، تغییرات مثبت محسوسی نیز حاصل شده است. سیاست ادامه مطلب…

تماس مستقیم