قیمت سوله در قرن جدید

قیمت سوله را شکسته ایم.

در آستانه قرن چهاردهم هستیم و قیمت سوله، دغدغه اصلی مدیرانی است که قصد اعمال تغییر در فضای تولید خود را دارند. از یک سو مدیران کسب و کار های فعال به مرور لازم است که به فکر توسعه فضا و بهبود شرایط کاری خود باشند و به موازات رشد ادامه مطلب…

تماس مستقیم